Unnlatelse av viktige forhold fremmer heller ikke opplyst debatt

07.02.2015 21:15

Det kommer stadig nye beskyldninger om at boka til Tveter ikke fremmer intelligent debatt.

Når en resonerer fra ulike innfalsvinkler, kan det også legges ulikt i enkeltutsagn.

Intelligent debatt-viktige saksforhold.pdf (433663)