Utelatelse av motargumenter?

12.02.2015 02:25

Livets mysterium anklages for å overse de beste/vanligste motargumenter.

Så spørs det hvor godt fundert de er, og om ikke Tveter har vært inne på 

-i hvert fall tilsvarende problemstillinger. Noe har sikkert også måtte utelates av

hensyn til plass, hvor godt det er dokumentert, forståelighet etc.

Utelate vanligste motargumenter.pdf (624288)